گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
رئيس مركز تحقيقات آلومينيوم مطرح كرد:
ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه صنعت آلومينيوم
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - رئيس مركز تحقيقات آلومينيوم ديدگاه فعلي حاكم بر ايميدرو را ديدگاه توسعه‌اي در صنعت آلومينيوم دانست و گفت: هم‌اكنون سرانه مصرف آلومينيوم در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي پيشرفته پايين‌تر است.
به گزارش خبرنگار ماين نيوز، محمدتقي صالحي در نشست خبري سومين كنفرانس بين‌المللي آلومينيوم با ابراز اميدواري نسبت به حضور شركتهاي خارجي در صنعت آلومينيوم ايران با توجه به سياستهاي دولت يازدهم اظهار كرد: دبيرخانه دائمي كنفرانس آلومينيوم به صورت مشترك بين ايميدرو و مركز تحقيقات آلومينيوم ايجاد شده است و اين كنفرانس هر دو سال يكبار برگزار مي‌شود.

او با اشاره به حمايت بسياري از مجلات معتبر خارجي از كنفرانس بين‌المللي آلومينيوم ايران اظهار كرد: با توجه به ذخاير عظيم انرژي در ايران و اينكه افزايش سرانه مصرف آلومينيوم يكي از شاخصهاي توسعه در دنيا محسوب مي‌شود سرمايه‌گذاري در صنعت آلومينيوم ايران كاملا ضرورت دارد.

رئيس مركز تحقيقات آلومينيوم با اشاره به عقب افتادگي صنعت آلومينيوم ايران نسبت به كشورهاي منطقه خليج فارس گفت: اميدواريم با كمك جذب سرمايه‌گذاران خارجي اين عقب افتادگي ظرف چند سال آينده برطرف شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۳
کد مطلب: 8306