گروه صنایع معدنی فولاد
 
سازمان بورس مجوز افزایش ۶۱ درصدی سرمایه فولاد مبارکه را صادر کرد
گروه صنایع معدنی >فولاد - سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش 61 درصدی سرمایه فولاد مبارکه را صادر کرد و براساس آن، سرمایه "فولاد" از 130 هزار میلیارد ریال فعلی به 209 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
 
به گزارش ماین نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش 61 درصدی سرمایه فولاد مبارکه را صادر کرد و براساس آن، سرمایه "فولاد" از 130 هزار میلیارد ریال فعلی به 209 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

موضوع افزایش سرمایه، تأمین سرمایه در گردش به منظور ذخیرۀ الکترود مورد نیاز، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت تملک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می باشد.
محل تأمین این افزایش سرمایه سود انباشته به میزان 79 هزار میلیارد ریال می باشد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۱
کد مطلب: 48352
 
مرجع : معدن نیوز