پایگاه خبری ماین نیوز 13 آذر 1398 ساعت 13:31 http://www.minews.ir/fa/doc/news/48352/سازمان-بورس-مجوز-افزایش-61-درصدی-سرمایه-فولاد-مبارکه-صادر -------------------------------------------------- عنوان : سازمان بورس مجوز افزایش 61 درصدی سرمایه فولاد مبارکه را صادر کرد -------------------------------------------------- سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش 61 درصدی سرمایه فولاد مبارکه را صادر کرد و براساس آن، سرمایه "فولاد" از 130 هزار میلیارد ریال فعلی به 209 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. متن : به گزارش ماین نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش 61 درصدی سرمایه فولاد مبارکه را صادر کرد و براساس آن، سرمایه "فولاد" از 130 هزار میلیارد ریال فعلی به 209 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. موضوع افزایش سرمایه، تأمین سرمایه در گردش به منظور ذخیرۀ الکترود مورد نیاز، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت تکمیل طرح های توسعه ای، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت تملک سرمایه گذاری های بلندمدت می باشد. محل تأمین این افزایش سرمایه سود انباشته به میزان 79 هزار میلیارد ریال می باشد.