گروه معادن
 
نتایج بررسی وضعیت کسب و کار بخش تعاون نشان داد
استخراج معدن بدترین محیط کسب و کار در بخش تعاون
گروه معادن - بررسی وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان سال‌جاری نشان داد که فعالیت استخراج معادن بدترین محیط کسب و کار و فعالیت‌های خدماتی بهترین شرایط محیط کسب و کار را داشته‌اند.
 
به گزارش ماین نیوز، فعالان بخش تعاون بر این باورند که محیط کسب و کار در تابستان امسال از وضعیت مطلوب‌تر و قابل قبول‌تری نسبت به فصل و سال گذشته برخوردار بوده است.

در بررسی واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران از وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان ۹۸ مشخص شد که فعالیت‌های خدماتی دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار و استخراج معادن بدترین محیط در بین فعالیت‌های اقتصادی هستند.

در این بررسی که با حضور ۴۸۴ فعال اقتصادی بخش تعاون مورد بررسی قرار گرفته رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۶.۰۹ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان از بهبود وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی بهار ۱۳۹۸ با میانگین۶.۱۹ است. همچنین وضعیت این شاخص نسبت به تابستان سال گذشته که میانگین آن ۶.۳۸ بوده بهبود یافته است.

علی مصطفایی ـ‌مدیر آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران معتقد است محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۸ وضعیت مطلوبتری نسبت به فصل و سال گذشته داشته است.

به گفته وی نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار در بخش تعاون طی تابستان امسال، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمتها، دشواری تامین مالی، موانع پیش روی کارآفرینان در اخذ مجوزهای کسب و کار و عدم ثبات سیاستها و مقررات اجرایی بوده است.

مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی نظیر آب و برق و گاز و محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را جزو مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون اعلام کرد.

بدترین وضعیت محیط کسب و کار در دوازده دوره این پایش متعلق به تابستان ۱۳۹۷ بوده که رقم شاخص به ۶.۳۸ رسیده است و نوسانات شدید نرخ ارز و ناپایداری قیمتها از مهمترین دلایل ثبت این رقم به شمار می رود.

برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون بر اساس رشته فعالیت اقتصادی بیانگر آن است که فعالیت استخراج معادن بدترین محیط کسب و کار و فعالیت‌های خدماتی دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار در بین رشته فعالیت اقتصادی است. همچنین برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون نشان می‌دهد که استان کرمانشاه بدترین محیط کسب و کار و استان گیلان و گلستان بهترین محیط کسب و کار را در بین استانها کشور دارند.

اتاق‌های تعاون برابر ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب و کار موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را به طور سالانه و فصلی و تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی مورد سنجش و پایش و ارزیابی قرار بدهند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب: 47973
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا