گروه صنایع معدنی
 
مجمع عمومی میدکو برگزار می شود
گروه صنایع معدنی - هلدینگ میدکو برای تصمیم گیری درخصوص سود و تصویب صورت های مالی سهامداران خود را فراخواند.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت مادر تخصصی معدن و صنایع معدنی ایران (میدکو) برای برگزاری مجمع عادی سالیانه خود سهامداران را برای ۱۵ اردیبهشت ماه دعوت کرد.

این مجمع با هدف استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال قبل، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالنتشار و .. برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۰۲
کد مطلب: 46402
 
مرجع : چیلان