گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
ورود مراجع نظارتی به تخلفات گسترده دو شرکت آلومینیوم
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - با عرضه ۱۲ هزار تن شمش خالص آلومینیوم طی ۸ هفته خارج از مکانیزم بورس کالا، مراجع نظارتی به تخلفات عرضه آلومینیوم از سوی دو شرکت مهم فعال در این حوزه ورود کرده و مکاتباتی با سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است.
 
به گزارش ماین نیوز، در روزهای اخیر موضوع تخلفات عرضه آلومینیوم از سوی دو شرکت مطرح در این حوزه در رسانه ها مطرح شده است. بر این اساس ستاد تنظیم بازار نیز به موضوع ورود کرده و 3 روز قبل مکاتبه ای را با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام داده است.

در مکاتبه بین سینکی و انصاری آمده است، با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهور بر مدیریت آرامش بازار و تامین اقلام مورد نیاز مصرف کنندگان نهایی و صنایع پایین دستی و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمتها لیکن برخی از شرکتها با سوء استفاده از مستثنیات قانونی ، از جمله قوانین مربوط به شرکتهای مستقر در مناطق آزاد به ویژه تجاری، مبادرت به عرضه محصولات تولیدی خود در خارج از شبکه بورس کالا نموده که موجبات کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و به دنبال آن افزایش قیمت ها در سطح بازار داخلی را به همراه داشته است.

شرکتهای الف و ه به عنوان 2 شرکت از 3 شرکت بزرگ و تاثیر گذار تولید شمش آلومینیوم ایران می باشند، که از مجموع 370 هزار تن تولید آلومینیوم کشور حدود 166 هزار تن توسط شرکت های الف و ه در منطقه آزاد تولید می شود که میزان تولید و عرضه محصول آلومینیوم در بورس کالا دربازه زمانی 12 ماهه سال 96 و سه ماه اول سالها 96 و 97 در جدول ذیل قابل ملاحظه می باشد.

این در حالی است که شرکتهای مذکور با مبادرت به عرضه محصولات خود در خارج از شبکه بورس، موجبات افزایش قیمتها و کمبود شدید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را فراهم نموده اند. لذا در یکی از این موارد این شرکتها نسبت به عرضه 12 هزار تن شمش خالص آلومینیوم دربازه زمانی 20/8/96 الی 15/10/96 در مدت 8 هفته ، در خارج از مکانیزم بورس کالا اقدام نموده که این مورد طی نامه شماره 478220/96/170 مورخ 3/11/96 توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با ذکر آمار عرضه هفتگی خارج از بورس، منعکس گردیده است، اما تا کنون رای تعزیری بازدارنده ای در این راستا یا صادر نگردیده است و یا حداقل موجبات توقف این تخلف مشهود را فراهم ننموده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
کد مطلب: 44411
 
مرجع : خبرگزاری تسنيم