گروه معادن سنگ آهن
 
افزیش ۱۹ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت‌های طبس و البرز مرکزی در ۱۰ ماهه امسال
گروه معادن >سنگ آهن - میزان تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت‌های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی به مشتریان در 10 ماهه امسال 19.96 درصد افزایش یافت.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی، 572 هزار و 106 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. این در حالی است که رقم تولید مدت مشابه سال گذشته، 482 هزار و 150 تن بود. از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ امسال، 485 هزار و 488 تن توسط «شرکت زغال سنگ طبس» و 86 هزار و 618 تن از سوی «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» تولید شد.

همچنین شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در 10 ماهه امسال، یک میلیون و 206 هزار و 768 تن زغال سنگ استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 322 هزار و 126 تن)، 9 درصد کاهش نشان می دهد. در این میان، شرکت طبس یک میلیون و 76 هزار و 582 تن و شرکت البرز مرکزی 130 هزار و 186 تن ماده معدنی استخراج کرد.

میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ این شرکت ها به مشتریان در مدت یاد شده نیز با 21 درصد رشد، از 469 هزار و 501 تن مدت مشابه سال قبل به 567 هزار و 327 تن در 10 ماهه امسال رسید. میزان ارسال کنسانتره شرکت های طبس و البرز مرکزی به ترتیب 484 هزار و 351 تن و 82 هزار و 976 تن بود.

بنا به این گزارش، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در ماه دی 62 هزار و 52 تن کنسانتره زغال سنگ «تولید»، 93 هزار و 208 تن ماده معدنی «استخراج» و 57 هزار و 454 تن کنسانتره «ارسال» کردند که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال 95 به ترتیب 5، 59 و 97 درصد رشد نشان می دهد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۹
کد مطلب: 43020
 
مرجع : شاتا