گروه معادن
 
کشاورز:
پهنه بلوکه شده سنگان آزاد شد
ثبت بیش از 350 درخواست در ساعات نخست آزادسازی
گروه معادن - مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه بلوکه شده سنگان به همراه 3 پهنه سبزوار، کیبرکوه و نیز منطقه بلوکه معروف به زیر عرض 34-34 در استان خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش ماین نیوز، اسدالله کشاورز باحقیقت با بیان اینکه تاکنون بیش از 350 درخواست پروانه اکتشاف در پهنه های یادشده ثبت شده است، افزود: 39 محدوده امیدبخش روی مواد معدنی آهن، طلا و مس در مراحل شناسایی و پی جویی، معرفی و برای اولین بار در این مناطق اندیس های مستعد و امیدبخشی از سرب و روی نیز اکتشاف شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه 13 آنومالی از این تعداد به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شد، افزود: سایر آنومالی های معرفی شده توسط ایمیدرو (26 آنومالی) نیز براساس اطلاعات ارائه شده با رعایت بند «ب» ماده 32 آیین نامه اجرای قانون معادن از طریق مزایده واگذار خواهد شد.

کشاورز همچنین درخصوص ادامه روند فعالیت پروانه های بهره برداری، گواهی کشف ها و مجوزهای برداشت معتبر متداخل با 39 آنومالی شناسایی شده نیز گفت: براساس بند «ب» آیین نامه اجرایی قانون معادن ادامه عملیات اکتشاف به دارنده پروانه عملیات واگذارمی شود و در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه وعملیات اکتشاف را شروع کند و در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم گیری کند.

وی میزان حریم محدوده های معدنی و آنومالی های شناسائی شده با طرح های غیرمعدنی را حداقل 20 متر اعلام کرد و گفت: این پهنه صرفا برای گروه های 4 (سنگهای تزئینی)، 5 (مواد معدنی غیرفلزی) و 6 (موادمعدنی فلزی و زغال سنگ) در سامانه کاداستر آزاد شده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۹
کد مطلب: 33799