گروه معادن
 
مدیر آموزش و فناوري ايميدرو خبر داد:
معافیت حقوق دولتی معدنكاران در ازای رشد بهره‌وری
گروه معادن - شرکت های معدنی که اقدام به پیاده سازی و اجرای بهینه سازی در روش های تولید،‌ اکتشافات تکمیلی،‌ بهره وری،‌ محیط زیست و انجام امور تحقیق و توسعه داشته باشند از معافیت در پرداخت حقوق دولتی برخوردار می شوند.
 
به گزارش ماين نيوز، این برنامه در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های تبصره 5 ماده 14 قانون معادن صورت می‌گیرد و با مشارکت ایمیدرو،‌ معاونت ذیربط وزارت صنعت معدن و تجارت و تشکل های فراگیر، این برنامه به عنوان گامی در جهت بهبود بهره‌وری و رقابت پذیری بنگاه‌های معدنی در اقتصاد ملی قلمداد اجرایی خواهد شد.

براین اساس به پیشنهاد رئیس هیات عامل ایمیدرو و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است آیین نامه‌ای برای معافیت 5 تا 20 درصدی معادن کشور از پرداخت حقوق دولتی تدوین و به تائید شورای عالی معادن برسد.

در این آیین نامه اقدام موثر در 5 فعالیت برای بهینه‌سازی روش استخراج،‌ انجام اکتشافات تکمیلی،‌ تحقیق و توسعه،‌ بهره‌وری و امور محیط زیست به عنوان روش تشویقی برای کاهش در پرداخت حقوق دولتی معادن عنوان شده است.

اجرای برنامه فوق تاکنون به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و به گفته شمس‌الدین سیاسی راد مدیر آموزش،‌ پژوهش و فناوری ایمیدرو با اجرایی شدن این بند از قانون بنگاه‌های معدنی توجه بیشتری را به بهره‌وری ساختاری و کارکردی معطوف خواهند کرد.

پیش‌بینی شده آیین نامه اجرایی این برنامه تشویقی در بهار سال آینده نهایی شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۵
کد مطلب: 22017