پایگاه خبری ماین نیوز 10 شهريور 1399 ساعت 23:50 http://www.minews.ir/fa/doc/news/52661/نگاهی-مقایسه-ای-شرکت-های-سنگ-آهنی-بازار-سرمایه -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی مقایسه‌ای به شرکت‌های سنگ آهنی بازار سرمایه -------------------------------------------------- متن : به گزارش ماین نیوز، کارگزاری بانک صنعت و معدن در گزارشی نوشت: در یکسال اخیر کنور با ۶۹۸٪ بازدهی بیشترین بازدهی و کگل با ۳۰۱٪ بازدهی کمترین بازدهی در این گروه را داشته است. کنور به دلیل معادن در اختیار شرکت بالاترین حاشیه سود در این گروه با ۵۸٪ را به خود اختصاص داده است. کمترین پی بر ای در این گروه متعلق به کنور است که البته قسمتی از درآمدهای کسب شده در چهار فصل اخیر غیرعملیاتی است بعد از کنور، کگل و کچاد هم اکنون پی بر ای ۲۱ واحدی دارند. نسبت کمینه قیمت به فروش برای کگل با ۹ واحد ثبت شده است. کگهر در سه سال اخیر بطور متوسط ۲۵۵٪ رشد سود خالص را داشته که بیشترین مقدار در بین ۴ نماد است.