پایگاه خبری ماین نیوز 10 خرداد 1398 ساعت 1:39 http://www.minews.ir/fa/doc/news/46828/اخذ-گواهینامه-استاندارد-مدیریت-کیفیت-آزمایشگاهی-توسط-فولاد-امیرکبیر-کاشان -------------------------------------------------- برای نخستین بار صورت گرفت: عنوان : اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی توسط فولاد امیرکبیر کاشان -------------------------------------------------- شرکت فولاد امیرکبیر کاشان براس اولین بار موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ شد. متن : به گزارش ماین نیوز، ارزیابی گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ توسط تیم ارزیابان مرجع بین المللی ILAC-Analitica روسیه، جناب آقایان FALKIN DMITRII (سرارزیاب) و دکتر علی مبارکی(ارزیاب)، به جهت پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵، صورت گرفت و در این ارزیابی حوزه های سیستمی و فنی مرتبط با آزمون های دامنه استاندارد و بررسی مستندات و سوابق سیستم، صلاحیت پرسنل آزمایشگاه، دستگاه ها و تجهیزات، فضای آزمایشگاه و روش های آزمون توسط تیم ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه عدم انطباقی توسط ارزیابان ثبت نگردید و در پایان ارزیابی و در جلسه اختتامیه، گزارش ارزیابی توسط ارزیابان اعلام و شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ گردید. شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پس از صدور گواهینامه مذکور، مجوز استفاده از لوگوی آنالیتیکا برای اعتباردهی به نتایج آزمون های تحت دامنه این استاندارد خواهد بود و نتایج این آزمون ها اعتبار بین المللی خواهد داشت. این اعتبار بدین معناست که نتایج این آزمون ها، در کلیه آزمایشگاه های معتبر دنیا قابل استناد و دارای اعتبار می باشد.