پایگاه خبری ماین نیوز 25 خرداد 1398 ساعت 12:22 http://www.minews.ir/fa/doc/news/46935/صرفه-جویی-40-میلیارد-ریالی-بومی-سازی-پست-های-برق-شهید-خرازی -------------------------------------------------- با اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی؛ عنوان : صرفه جویی 40 میلیارد ریالی با بومی سازی پست های برق شهید خرازی -------------------------------------------------- با بومی سازی دانش فنی ساخت پست‌های برق شهید خرازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیش از 40 میلیارد ریال صرفه جویی برای این شرکت حاصل شد. متن : به گزارش ماین نیوز، مدیر اجرای طرح های انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه، این طرح را یکی از مهمترین طرح های موفق در فولاد مبارکه معرفی کرد و گفت: به منظور استفادۀ حداکثری از توان تولید داخلی، برخی از تجهیزات این طرح با وجود داشتن امکان تأمین خارجی پیش بینی شده در قرارداد، بومی سازی شد که مهم ترین آن سامانه ثبت خطاها و وقایع این پست، تغییر سازنده از زیمنس آلمان به بهینه نیرو؛ راکتورهای سری 6/6 کیلوولت؛ تغییر سازنده از ترنچ اتریش به فراپیام؛ تابلوی میمیک موزاییکی؛ تغییر سازنده از دوموی ایتالیا به طرح نیرو در داخل است. علیرضا استکی افزود: با بهره برداری از این طرح علاوه برتحقق تغذیۀ پایدار انرژی الکتریکی سایت شهید خرازی و پایداری شبکۀ برق پیشین از طریق تغذیۀ بخشی از بارهای آن شبکه زمینه اشتغال مستقیم 75 نفر فراهم شد. وی گفت: این طرح در زمینی به مساحت بیش از 100 هزارمترمربع با دوهزارو 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری چهار ساله اجرا و اکنون وارد مدار شده است. مدیر اجرای طرح های انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه افزود: برق داری پست کلیدزنی 400 کیلوولت زنده رود؛ برق داری پست گازی 400 کیلوولت شهید خرازی؛ برق داری ترانسفورماتورهای کاهنده و پست کلیدزنی 63 کیلوولت شهید خرازی و انتقال تغذیه برق مگامدول های احیامستقیم شهید خرازی به پست جدید ازجمله مراحل راه اندازی واجرای این طرح است. علیرضا استکی گفت: اکنون، تغذیۀ برق مگامدول های احیا مستقیم شهید خرازی که پیش از این به صورت موقت از پست MIS1 برقرار بوده به پست MIS2 منتقل شده و حدود 40مگاوات از بار شبکۀ برق قدیمی فولاد مبارکه کاسته شده است. وی افزود: ظرفیت نصب شدۀ تجهیزات در این طرح 500 مگاولت آمپر است که تا هزارو 500 مگا ولت آمپر قابلیت توسعه دارد.