پایگاه خبری ماین نیوز 29 ارديبهشت 1399 ساعت 15:04 http://www.minews.ir/fa/doc/news/50695/موافقت-مجلس-طرح-فهرست-قوانین-احکام-نامعتبر-حوزه-معدن -------------------------------------------------- عنوان : موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن -------------------------------------------------- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. متن : به گزارش ماین نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه امروز مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. براساس ماده واحده این طرح احکام قانونی حوزه معدن مذکور در پیوست این قانون اعم از این که منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند. احکام قانونی منسوخ ضمنی به تعداد ۱۸۴ مورد در پیوست این طرح ذکر شده است.