پایگاه خبری ماین نیوز 11 خرداد 1398 ساعت 21:37 http://www.minews.ir/fa/doc/news/46878/75-درصد-تکنولوژی-صنعت-فولاد-کشور-بومی-سازی-شده -------------------------------------------------- مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان عنوان : 75 درصد تکنولوژی صنعت فولاد کشور بومی سازی شده است -------------------------------------------------- روز چهارشـــــــنبه هشــــــــــتم خردادماه جلســـۀ شــورای عالی دفتــــــر همکاری‌های شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت، معاون تکنولوژی، مدیر تحقیق و توسعه و رئیس دانشگاه اصفهان به همراه معاون آموزشی، معاون پژوهشی و مدیر واحد ارتباط با صنعت این دانشگاه تشکیل شد. متن : به گزارش ماین نیوز، در این دیدار مهندس عظیمیان با تأکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه تصریح کرد: استفاده از چراغ دانش می تواند در توسعۀ تکنولوژی و چرخۀ تولید و اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشد. وی با بیان این که در چشم انداز و هدف گذاری های جدید فولاد مبارکه دست یابی به دانش فنی روز و تکنولوژی فولاد ترسیم شده است ادامه داد: به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم تا پنج سال آینده به این هدف مهم و تعیین کننده برسیم. وی خاطرنشان کرد: اینکه فولاد مبارکه بزرگ ترین تولیدکنندۀ فولاد کشور و خاورمیانه است خوب است، ولی کافی نیست؛ باید از این مرحله عبور کنیم و صاحب تکنولوژی شویم. در این صورت است که می توانیم مجموعۀ کاملی باشیم. وی ضمن ابراز خرسندی از دست یابی به دانش فنی تولید گندله و آهن اسفنجی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکت های داخلی ۷۵ درصد تکنولوژی تولید فولاد را کسب کرده ایم و نیاز به تلاش بیشتری است که به ۱۰۰ درصد تکنولوژی بومی دسترسی پیدا کنیم و برای تحقق این امر راهی جز استفاده از دانش داخلی که به خصوص در دانشگاه ها تولید می شود نداریم و این برای صنعت فولاد کشور یک الزام است. این گزارش حاکی است در این جلسه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد دفتر همکاری های شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان، ترکیب کارگروه ها، وظایف و گزارش های آماری شامل نفرساعت همکاری ها، تعداد بازدیدها و مصوبات و تعداد RFP های استخراج شده و... ارائه شد. در همین خصوص دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها بسیار بالاست و شاید هم اکنون از ۵۰ درصد این ظرفیت استفاده می شود. این تجربۀ شرکت های بزرگ و موفق دنیاست که دانشگاه ها را به دل صنعت برده اند. رمز موفقیت در این مقوله این است که دانشگاه در همکاری نزدیک با صنعت قرار داشته باشد و در اتاق های فکر مشترک از دانش کسب شده استفاده کند. گفتنی است در پایان این نشست بر توسعۀ ارتباط و همکاری های دوجانبۀ شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان تأکید شد و قراردادهای همکاری در زمینه های مختلف به امضا رسید.