پایگاه خبری ماین نیوز 7 خرداد 1398 ساعت 13:02 http://www.minews.ir/fa/doc/news/46822/فروش-5-تن-شمش-آنتیموان-تولیدی-مجتمع-طرح-های-اکتشافی-معدنی-سیستان-بلوچستان-آگهی-مزایده-عمومی-شماره-26-3-98-ت -------------------------------------------------- عنوان : فروش 5 تن شمش آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان (آگهی مزایده عمومی شماره 26-3 /98 ت) -------------------------------------------------- متن : به گزارش ماین نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 5 تن شمش آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان با عیار میانگین 1 99 درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000009 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 260,000,000 (دویست و شصت میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 07/03/98 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 01/04/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.