پایگاه خبری ماین نیوز 27 ارديبهشت 1399 ساعت 20:08 http://www.minews.ir/fa/doc/news/50655/توليد-كنسانتره-مجتمع-مس-سرچشمه-فراتر-برنامه -------------------------------------------------- به‌رغم حضور حداقلي پرسنل (با توجه به شيوع كرونا) محقق شد؛ عنوان : توليد كنسانتره در مجتمع مس سرچشمه؛ فراتر از برنامه -------------------------------------------------- معاون عمليات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه گفت: با وجود خطر شيوع بيماري كرونا كه حضور حداقلي كاركنان را در پي داشت و با وجود اينكه با كمبود 30درصدي نيروي انساني در امور تغليظ مواجهيم اما با مسئوليت‌پذيري كاركنان سختكوش امور تغليظ مجتمع سرچشمه و کار جهادي، توليد كنسانتره در كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه به میزان 6درصد فراتر از برنامه افزايش يافت. متن : به گزارش ماین نیوز، علي قاسم پور افزود: با توجه به نام گذاري سال 1399 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان جهش توليد، پرسنل امور تغليظ در جهت تحقق شعار امسال تمام همت خود را برای توليد به كار بستند و با مدنظر قرار دادن نقشه راه سال كه در رأس آن كرامت انساني، تفكر و برنامه ريزي برای رسیدن به اهداف بود، كار را آغاز کرده و در سايه الطاف الهي و پشتوانه مديريت محترم امور تغليظ، استوارتر از هميشه در مسير رونق صنعت مس گام برداشته اند. معاون عمليات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه تصريح كرد: با همت، تلاش، همدلي و مسئوليت پذيري كاركنان سختكوش امور تغليظ مجتمع سرچشمه در دوماهه اول سال جاري، علاوه بر تحقق برنامه، در توليد كنسانتره حدود 6درصد فراتر از برنامه پيش بيني شده توليد داشته ایم. قاسم پور ادامه داد: برنامه پيش بيني فرآوري سنگ معدن ورودي امور تغليظ تا پايان 22 ارديبهشت ماه، 4 ميليون و 504هزار و 108 تن سنگ معدن بوده كه 4 ميليون و 570هزار و 34 تن سنگ معدن مورد فرآوري قرار گرفته و 66000 تن (معادل 2درصد) فراتر از برنامه پيش بيني توليد بوده است. معاون عمليات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه همچنین گفت: برنامه پيش بيني توليد كنسانتره امور تغليظ تا پايان 22 ارديبهشت ماه، 103هزار و 80 تن كنسانتره بوده كه 109هزار و 201 تن كنسانتره توليد شده و 6120 تن (معادل 6درصد) فراتر از برنامه پيش بيني توليد بوده است و 2400 تن كنسانتره (معادل 2.5درصد) نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش توليد داشته ایم. قاسم پور با بيان اين كه برنامه پيش بيني توليد مس محتوي امور تغليظ تا پايان 22 ارديبهشت ماه، 24هزار و 223 تن مس محتوي بوده، افزود: تاكنون 24هزار و 708 تن توليد انجام شده كه 484 تن (معادل 2درصد) فراتر از برنامه پيش بيني توليد بوده است. وي با اشاره به این که تحقق این توليدات در گرو آماده به كاري تجهيزات اصلي شامل سنگ شكن ها، آسياها و تجهيزات آبگيري كنسانتره و باطله است، درخصوص هدف سال 1399 امور تغليظ در زمینه آماده به كاري تجهيزات گفت: هدف ما در اين رابطه 90درصد آماده به كاري تجهيزات اصلي است كه از ابتداي سال 99 تا 22 ارديبهشت ماه متوسط آماده به كاري تجهيزات اصلي 96درصد بوده است. قاسم پور تصريح كرد: دست يابي به اين مهم در گرو پايش مستمر نيروي انساني و تجهيزات است و همين امر باعث پايداري و جهش توليد امور تغليظ در اين دوماهه بوده است. وي در پایان گفت: جا دارد از كاركنان تلاشگر امور تغليظ بابت تلاش جهادي و تحقق تولید فراتر از برنامه در دوماهه اول سال 1399 تشكر كنم؛ همچنین از حضور موثر واحدهاي پشتيباني مجتمع در دست يابي به جهش توليدات كارخانجات امور تغليظ و نیز از همكاري نزديك امور معدن و امور نظارت بر پيمانكاران در راستای دست يابي به توليدات فراتر از برنامه قدرداني می كنم.