پایگاه خبری ماین نیوز 30 بهمن 1397 ساعت 13:22 http://www.minews.ir/fa/doc/news/45903/بازدید-وزیر-صنعت-معدن-تجارت-چاه-فیروزه -------------------------------------------------- عنوان : بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از معدن « چاه‌فیروزه» -------------------------------------------------- وزیر صنعت، معدن و تجارت از معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک استان کرمان بازدید کرد. متن : به گزارش ماین نیوز، رحمانی در ادامه سفر یکروزه خود به استان کرمان از معدن چاه فیروزه در شهرستان شهربابک استان کرمان بازدید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از این معدن، دیداری صمیمی با اهالی منطقه کنگ داشت که مهم ترین خواسته مردم منطقه استفاده از نیروی انسانی بومی و ظرفیت های منطقه در معادن بود . رحمانی به منظور افتتاح و بازدید از چند واحدها صنعتی و معدنی به استان کرمان سفر کرده است.