پایگاه خبری ماین نیوز 6 آذر 1398 ساعت 10:47 http://www.minews.ir/fa/doc/news/48261/ثبات-فروش-فولاد-روی-ریل -------------------------------------------------- گزارش فولادساز اصفهانی از کوره درآمد؛ عنوان : ثبات فروش "فولاد" بر روی ریل -------------------------------------------------- نرخ میانگین فروش محصولات این فولادساز برابر با ورق گرم ۵۰،۰۴۵ و ورق سرد ۵۵،۶۷۷ ریال به ثبت شده که نشانگر روند رشد مجدد قیمت ورق در بازار است. متن : به گزارش ماین نیوز، فولاد" ثبات فروش را در پیش گرفت و در آمار های ارائه شده منتهی به آبان ماه، وضعیتی همچون عملکرد مهرماه را در پیش گرفت اما؛ نمی توان از کاهش اندک فروش که میزان کل فروش را به ۳۲۳۶۲ میلیارد ریال رساند، غافل شد. بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه سیکل عملکردی فولادساز اصفهانی در مهرماه نیز شباهت ویژه ای به شهریورماه داشت و عملکرد نسبتا خوبی را به ثبت رسانده بود، "فولاد" توانست در آبان ماه با فروش ۳۲۳۶۲ میلیارد ریال، ماه آرامی را در کنار زاینده رود بگذراند. با این حال باید اشاره داشت که نرخ فروش ورق گرم ۴۷،۶۸۳ ریال و ورق سرد ۵۷،۱۱۸ ریال در حساب های این شرکت به چشم خورد. آمار های این فولادساز در مهرماه حاکی از آن بوده که میزان درآمد ۳۴۰۸۳ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده یعنی مقداری کمتر از شهریور ماه و با کمی ریزشدن بر محصولات آن باید دریافت که نرخ فروش ورق گرم با کمی افت به ۴۹،۰۷۹ و ورق سرد ۵۸،۱۷۲ ریال رسید. بر پایه این گزارش، جمع فروش ۸ماهه فولادمبارکه اصفهان به ۲۶۶۷۸۳ میلیارد ریال رسیده و میانگین فروش ماهانه ۷ماهه گذشته این شرکت نیز بالغ بر ۳۳۴۸۸میلیارد ریال شده است. در پایان باید اشاره کرد که نرخ میانگین ورق گرم ۵۰،۰۴۵ و ورق سرد ۵۵،۶۷۷ ریال ثبت شده البته روند رشد قیمت ورق باردیگر آغاز شده است.