گروه معادن سنگ آهن
 
رشد ۱۲۸ درصدی فروش کگل در سال ۱۳۹۹
 
به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با افزایش ۱۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۹۲,۹۵۴,۶۹۷ میلیون ریال رسید.

فروش کگل در اسفند ماه ۱۳۹۹ نیز با افزایش ۱۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۷,۵۵۰,۲۴۸ میلیون ریال رسید.

میزان تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ به شرح زیر بود:

🔹گندله، ۱۲,۱۳۰,۷۸۴ تن
🔹گندله ريزدانه، ۱۱۷,۵۷۴ تن
🔹کنسانتره سنگ آهن داخلی، ۱۵,۱۴۰,۵۴۸ تن
🔹کنسانتره سنگ آهن صادراتی، ۲۰۰,۸۵۲ تن
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۱۵
کد مطلب: 55756