گروه معادن
 
زور دولتی‌ها در شورای عالی معادن بیشتر شد
 
به گزارش ماین نیوز، با تصویب نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۲
کد مطلب: 55357