گروه معادن سنگ آهن
 
رشد ۱۲۱ درصدی فروش کگل در ۱۱ ماهه ۹۹
 
به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با افزایش ۱۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۵۴,۱۷۶,۱۷۴ میلیون ریال رسید.

فروش کگل در بهمن ماه ۱۳۹۹ نیز با افزایش ۲۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۴,۱۴۶,۹۴۳ میلیون ریال رسید.

میزان تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ به شرح زیر بود:

🔹گندله، ۱۱,۵۰۸,۷۵۰ تن
🔹گندله ريزدانه، ۱۱۱,۴۰۶ تن
🔹کنسانتره سنگ آهن داخلی، ۱۴,۳۹۲,۵۲۸ تن
🔹کنسانتره سنگ آهن صادراتی، ۲۰۰,۸۵۲ تن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۲
کد مطلب: 55309