گروه صنایع معدنی سیمان
 
مصوبه قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان ابلاغ شد
گروه صنایع معدنی >سیمان - مصوبه مربوط به تعیین قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان از سوی دولت ابلاغ شد.
 
به گزارش ماین نیوز، هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 دی 1399، پیشنهاد وزارت نفت در خصوص تعیین قیمت نفت کوره مصرفی برخی کارخانه های سیمان را با هدف فراهم نمودن امکان فعالیت بدون مشکل آنها، به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی آن دسته از کارخانه های سیمان که به دلیل مدیریت شبکه گاز به تشخیص وزارت نفت، از ابتدای مهر ماه تا پایان اسفند سال 1399 مکلف به استفاده از نفت کوره می شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین شد.

همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ 24 دی 1399، با الحاق یک تبصره به بند (1) مصوبه موضوع عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی موافقت کرد.

به موجب الحاق تبصره مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از پادار نمودن اعتبار در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای خود، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت مندج در ردیف های (20) و (21) جدول موضوع بند (1) مصوبه مربوط اقدام نماید.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۹
کد مطلب: 54688
 
مرجع : خبرگزاری تسنيم