با مشارکت چادرملو و سرمایه گذاری امید، شرکت اکتشاف و حفاری تاسیس میشود.

روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو , 12 آذر 1399 ساعت 23:11


به گزارش ماین نیوز، در پایان بازدید یک روزه دکتر مدرس خیابانی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری امید از مجتمع صنعتی چادرملو ، در جلسه ای مشترک با مدیر عامل و مدیران این مجتمع .مهندس ناصر تقی زاده به تشریح برنامه های توسعه این شرکت با هدف خلق ارزش پرداخت. سپس دکتر مدرس خیابانی ضمن تقدیر از اقدامات توسعه بخش چادرملو و برنامه های آتی. برای تاسیس شرکت جدید اکتشاف و حفاری با مشارکت ۴۹ درصدی امید و ۵۱ درصدی چادرملو اعلام آمادگی کرد. مدرس خیابانی با اشاره به ایده های مثبت مدیر عامل چادرملو در جهت توسعه گفت: مهندس تقی زاده مردتوسعه است و ما به عنوان سهامدار عمده این شرکت وظیفه خود میدانیم نهایت حمایت را از طرح ها و برنامه های چادرملو به عمل آوریم.


کد مطلب: 53898

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/53898/مشارکت-چادرملو-سرمایه-گذاری-امید-شرکت-اکتشاف-حفاری-تاسیس-میشود

ماین نیوز
  http://www.minews.ir