گروه صنایع معدنی فولاد
 
گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد منتشر شد:
رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد کشور در نیمه نخست سال جاری​/ جزئیات کامل تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات فولادی در ایران
گروه صنایع معدنی >فولاد - انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در دوره شش ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار منتشرشده، مجموع تولید فولاد کشور با رشد ۱۰ درصدی نسبت به دوره شش ماهه نخست سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن رسیده است.
 
به گزارش ماین نیوز، طبق آمارهای انجمن فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره شش ماهه نخست سال ۹۹، ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۸ میلیون و ۶۳۶ هزار تن و سهم اسلب، ۵ میلیون و ۷۵۶ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳ درصدی و تولید اسلب، رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است.

آمار تولید محصولات فولادی

در شش ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۸ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در شش ماه نخست امسال، ۱۱ میلیون و ۳ هزار تن بوده است.

تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۳ درصدی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته، به ۵ میلیون و ۵۶۴ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد رشد ۱۵ درصدی، تولید تیرآهن رشد ۱۷ درصدی و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، کاهش ۴ درصدی را تجربه کرده است.

میزان تولید ورق گرم در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد رشد داشته و به ۴ میلیون و ۵۷۲ هزار تن رسیده است. تولید ورق سرد با رشد ۵ درصدی به یک میلیون و ۳۶۸ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۶ درصدی به ۷۶۶ هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۳ درصدی به ۵ میلیون و ۴۳۹ هزار تن رسیده است.

وضعیت تولید آهن اسفنجی

تولید آهن اسفنجی در دوره شش ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن اسفنجی در شش ماهه ماه نخست امسال، دقیقاً به اندازه رشد تولید فولاد میانی بوده است که حاکی از توازن در دو بخش تولید آهن اسفنجی و فولادسازی در نیمه نخست امسال است.

در جدول زیر جزئیات آمار تولید فولاد کشور در دوره شش ماهه نخست امسال و مقایسه آن به دوره مشابه سال قبل را ببینید:

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۶
کد مطلب: 53264
 
مرجع : چیلان آنلاین