گروه معادن سنگ آهن
 
پنج هدف کلیدی شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر) در سال ۱۳۹۹
 
تاریخ انتشار : جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب: 52063