کارنامه عملکرد مجتمع جهان فولاد سیرجان در سال ۱۳۹۸

14 تير 1399 ساعت 23:37


ماین نیوز گزارش می‌دهد:

🔹سود خالص سال ۹۸: ۲,۰۵۶,۳۶۱ میلیون ریال، رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۹۷
🔹فروش سال ۹۸: ۲۲,۴۸۰,۰۳۹ میلیون ریال، رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال ۹۷

فروش ۹۸:

🔹آهن اسفنجی، ۳۶۲۶۴۳ تن
🔹گندله فاین، ۷۲۵۹۸ تن
🔹شمش فولادی، ۱۲۹۷۶۵ تن
🔹خرسک، ۵۵۶ تن
🔹سایر، ۸۴۱۶ تن
🔹میلگرد، ۱۳۸۸۲۶ تن

جهان فولاد سیرجان در سال ۹۷ فقط فروش آهن اسفنجی و گندله فاین داشت اما در سال ۹۸ فروش این شرکت متنوع شده و به ویژه شمش فولادی و میلگرد نیز به آن افزوده شد

صادرات ۹۸:

🔹شمش فولادی، ۶۹۹۹۲ تن
🔹آهن اسفنجی، ۸۴۶۸ تن

جهان فولاد سیرجان در سال ۹۷ فقط صادرات آهن اسفنجی داشت اما در سال ۹۸ از صادرات آهن اسفنجی این شرکت کاسته و در عوض صادرات شمش فولادی آغاز شد


کد مطلب: 51627

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/51627/کارنامه-عملکرد-مجتمع-جهان-فولاد-سیرجان-سال-۱۳۹۸

ماین نیوز
  http://www.minews.ir