کالسیمین به دنبال افزایش سرمایه از محل سود انباشته

14 تير 1399 ساعت 14:12


به گزارش ماین نیوز:

شرکت کالسیمین از زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران اعلام کرد: مراحل قانونی اخذ مجوز از سازمان بورس بابت افزایش سرمایه از محل سود انباشته در حال انجام است.


کد مطلب: 51597

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/51597/کالسیمین-دنبال-افزایش-سرمایه-محل-سود-انباشته

ماین نیوز
  http://www.minews.ir