گروه صنایع معدنی فولاد
 
تغییرات در هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران
 
به گزارش ماین نیوز:

تغییرات در هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران

مجید بهرامی رئیس هیات مدیره (موظف)

علیرضا چایچی یزدی عضو هیات مدیره (موظف) و مدیرعامل

عباسعلی منصوری آرانی، عضو هیات مدیره (غیرموظف)

علی دوستان علی‌آبادی، نائب رئیس هیات مدیره

محمد کشانی، عضو هیات مدیره (غیرموظف)

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۹
کد مطلب: 51565