سقوط آزاد شرکت ملی سرب و روی ایران

4 تير 1399 ساعت 17:09


گزارش ماین نیوز:

فروش شرکت ملی سرب و روی ایران از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در سه ماهه نخست ۱۳۹۹ با کاهش شدید ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۸۱,۲۱۹ میلیون ریال رسید.

همچنین فروش این شرکت در خرداد ماه ۹۹ با کاهش چشمگیر ۸۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۵,۶۷۰ میلیون ریال رسید.


کد مطلب: 51351

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/51351/سقوط-آزاد-شرکت-ملی-سرب-روی-ایران

ماین نیوز
  http://www.minews.ir