برنامه‌ای برای افزایش سرمایه نداریم

1 تير 1399 ساعت 13:14


به گزارش ماین نیوز:

شرکت صنعت روی زنگان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران اعلام کرد که برنامه‌ای مصوب برای افزایش سرمایه از محل تجدیدنظر یا روش‌های دیگر ندارد.


کد مطلب: 51283

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/51283/برنامه-ای-افزایش-سرمایه-نداریم

ماین نیوز
  http://www.minews.ir