گروه صنایع معدنی
 
رشد ۳۹ درصدی فروش ذوب آهن اصفهان در دو ماهه نخست ۹۹
 
به گزارش ماین نیوز:

فروش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در دو ماهه نخست ۱۳۹۹ با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۰,۵۹۹,۰۵۴ میلیون ریال رسید

فروش اردیبهشت ماه این شرکت هم با رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۳,۴۱۰,۲۷۱ میلیون ریال رسید

از مجموع فروش ذوب آهن اصفهان در دو ماهه نخست امسال ١۵,٠٢٩,۴۴٠ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و ۵,۵۶٩,۶١۴ میلیون ریال مربوط به فروش صادراتی بود
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۴
کد مطلب: 50883
 
مرجع : ذوب آهن اصفهان