گروه صنایع معدنی فولاد
 
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه خبر داد:
دستیابی به رکورد جدید حمل محصول
گروه صنایع معدنی >فولاد - سعید رشیدی، رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه، از دستیابی به رکورد حمل محصولات به مقدار بیش از 854.860 تن در اردیبهشتماه سال جاری خبر داد. وی رکورد قبلی را مربوط به اردیبهشت ماه سال 1398 و به مقدار 763 هزار و 64 تن اعلام کرد و افزود: به لطف خدا و با برنامهریزی مناسب و تلاش و پیگیری مستمر کارکنان واحد برنامهریزی و کنترل حمل محصولات، شاهد افزایش 12 درصدی حمل ماهانۀ محصولات نسبتبه رکورد قبلی در سال 98 بودهایم.
 
به گزارش ماین نیوز، رشیدی همچنین از حمل بیش از ۷میلیون و 490 هزار تن انواع محصولات طبق سفارش مشتریان به اقصی نقاط کشور در سال 98 خبر داد و اظهار داشت: در هر دو حوزۀ حمل جادهای و حمل ریلی رکوردهای جدیدی با بیش از 5.7 درصد افزایش نسبتبه رکورد سال 96 حاصل شده است.

رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصولات مبارکه حمل و تحویل این حجم از محصولات را در پاسخگویی به تقاضای بازار تأثیرگذار دانست و گفت: تحویل بهموقع سفارشهای مشتریان که صنایع پاییندستی صنعت فولاد را شامل میشود، موجب افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش التهاب بازار میشود.

وی افزایش حمل محصولات را موجب کاهش ماندگاری محصولات تولیدشده در انبارها برشمرد و خاطرنشان کرد: این امر کاهش هزینهها و افزایش درآمد و سودآوری شرکت را به همراه خواهد داشت.

سعید رشیدی کسب این موفقیتها را در شرایط سخت ناشی از شیوع بیماری کرونا و درحالیکه بسیاری کشورها از این جهت با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند، مرهون لطف الهی و رهنمودهای مدیریت عالی شرکت و نیز تلاش و همکاری کارکنان محترم در واحدهای مختلف از قبیل حفاظت فیزیکی، قسمت توزین و ارسال محصولات، راهآهن و همکاران پرتلاش واحدهای بارگیری در نواحی تولید فولادسازی، نورد گرم، نورد سرد و مجتمع فولاد سبا و سایر همکارانی که در فرایند حمل محصولات سهیم بودهاند دانست و در همین خصوص از همکاری و تعامل تمامی مسئولین شهرستانهای همجوار و استان، که شرایط حمل این میزان محصول را در بخش جاده ای و ریلی تسهیل نمودند، تشکر و قدردانی کرد.

سعید رشیدی ابراز امیدواری کرد در سال جهش تولید و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در ادامۀ رکوردهای پیاپی در بخشهای مختلف فولاد مبارکه شاهد رشد و پیشرفت صنعت ایران اسلامی باشیم.
تاریخ انتشار : شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۴
کد مطلب: 50778
 
مرجع : فولاد مبارکه اصفهان