گروه صنایع معدنی سیمان
 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تاکید کرد:
رشد ۱۸درصدی صادرات سیمان و کلینکر
گروه صنایع معدنی >سیمان - صنعت سیمان در سال ۹۸ حدود ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته که از مجموع تولید سال ۹۸ بیشتر بوده و مابه التفاوت حجم تولید و فروش، از دپوی سال قبل بوده و خوشبختانه دپوی کلینکر سیمانی ها کاهش داشته است.
 
به گزارش ماین نیوز، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص آمار تولید و فروش صنعت سیمان بیان کرد: در ۱۲ ماهه سال ۹۸ در مجموع ۶۱ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کلینکر در کشور تولید شده که حدود ۰.۵ درصد کمتر از میزان تولید سال ۹۷ بوده است. از این میزان، ۶۰ میلیون و ۶۲۵ هزار تن به سیمان تبدیل شده که تقریبا ۸.۷ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای انجمن صنفی، در همین مدت، حدود ۸ میلیون و ۸۹۱ هزار تن کلینکر روانه بازارهای صادراتی شده است. البته آمارهای گمرک کمی با آمارهای انجمن صنفی متفاوت است؛ چرا که بخشی از این صادرات در ۳ ماهه اول ۹۷ به صورت ریالی به واسطه ها فروخته شده و آمارهای گمرک دقیق تر است.

طبق آمارهای گمرک، صادرات کلینکر در سال ۹۸، تقریبا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده است. حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن هم سیمان صادر شده و در مجموع حدود ۱۷ میلیون تن، سیمان و کلینکر صادر شده که به لحاظ حجمی ۱۸ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ داشته است.

شیخان اضافه کرد: در سال ۹۸ حدود ۵۳ میلیون تن سیمان هم در بازار داخل توزیع شده که تقریبا ۹ درصد بیش از میزان فروش سال ۹۷ بوده است. در مجموع صنعت سیمان در سال ۹۸ حدود ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته که از مجموع تولید سال ۹۸ بیشتر بوده و مابه التفاوت حجم تولید و فروش، از دپوی سال قبل بوده و خوشبختانه دپوی کلینکر سیمانی ها کاهش داشته است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در رابطه با پیش بینی میزان فروش امسال سیمانی ها تحت تاثیر کرونا گفت: به نظر می رسد حجم فروش داخلی و صادرات سیمانی ها در سال ۹۹، مشابه سال ۹۷ خواهد بود. سال ۹۸ سال خوبی برای سیمانی ها بود؛ ولی با توجه به آثار منفی کرونا بر تقاضای سیمان، با اندکی کاهش، حجم فروش به میزان سال ۹۷ برآورد می گردد. البته قیمت سیمان در حال حاضر بالاتر از سال ۹۷ بوده و به همین سبب، با فرض فروش به میزان سال ۹۷، سودآوری شرکت های سیمانی بالاتر از سال ۹۷ خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوان قیمت سیمان را هم تعدیل کرد. سیمانی ها درخواست افزایش نرخ دارند؛ ولی با توجه به حساسیت ها بر روی سیمان، افزایش نرخ این محصول با تامل بیشتری صورت می پذیرد.

برای توجیه این افزایش نرخ، باید جلسات متعددی برگزار شود و با شیوع کرونا، فعلا تشکیل جلسات هم به راحتی میسر نیست. ولی امیدواریم با کمک افزایش نرخ احتمالی، افت حجم فروش سیمانی ها جبران گردد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰
کد مطلب: 50119
 
مرجع : سايت خبری بورس نیوز