گروه صنایع معدنی سیمان
 
متوسط رشد قیمت یکساله تیرآهن و سیمان به ۴۰ درصد رسید
گروه صنایع معدنی >سیمان - وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار داد، متوسط رشد قیمت تیرآهن (سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸) و سیمان ( تیپ ۳۲۵- ۱و تیپ ۲ فله ای) در بهمن ماه ۹۸ نسبت به بهمن ۹۷ رشد متوسط ۴۰ درصدی دارد.
 
به گزارش ماین نیوز، به استناد جداول آماری مربوطه حاکی است، قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۱۴ ذوب آهن بهمن ماه ۹۸ برابر با ۶۷ هزار و ۳۲ ریال بود، که در مقایسه با دیماه همان سال که ۶۲ هزار و ۳۰۱ ریال بود، افزایش ۷.۶ درصدی دارد، اما نسبت به بهمن ۹۷ که هرکیلو گرم ۵۱ هزار و ۹۴۹ ریال بود، رشد ۲۹ درصدی را ثبت کرد.

همچنین هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۱۶ ذوب اهن ۶۴ هزار و ۹۳۰ ریال در بهمن ۹۸ ارزش داشت و در مقایسه با ماه قبل (دیماه) که ۶۰ هزار و ۴۷۴ ریال بود ۷.۴ درصد افزایش یافت، اما در بهمن ۹۷ این نوع تیرآهن هرکیلو گرم ۴۶ هزار و ۱۹۳ ریال قیمت داشت که رشد ۴۰.۶ درصدی را نشان می دهد.

علاوه براین قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۱۸ در بهمن ماه پارسال ۶۴ هزار و ۳۷۶ ریال قیمت خورد و نسبت به ماه قبل آن ( دیماه) که ارزش ۵۸ هزار و ۹۲۴ ریالی داشت رشد ۹.۳ درصدی یافت، درحالی که بهمن ماه ۹۷ هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۱۸ به ارزش ۴۱ هزار و ۷۱۸ ریال بود و باین ترتیب ۵۴.۳ درصد رشد قیمت دارد.

ضمن آنکه تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن در بهمن ۹۸ هرکیلو گرم ۶۰ هزار و ۳۰۲ ریال تعیین ارزش شد و نسبت به دیماه همان سال که ۵۶ هزار و ۷۶۲ ریال بود، افزایش ۶.۲۴ درصدی یافت و برای بهمن ۹۷ قیمتی ثبت نشده است.

جداول آماری مورد بررسی نشان می دهد، میلگرد آجدار نمره ۱۴ نیز در بهمن سال گذشته هرکیلو گر م ۵۷ هزار و ۵۳۲ ریال قیمت داشت و در مقایسه با دی رشد ۱۱.۰۹ درصدی روبرو شد.دیماه این نوع میلگرد هرکیلو گرم ۵۱ هزار و ۷۸۶ ریال بود.

میلگرد آجدار نمره ۱۲ هم در بهمن ۹۸ هرکیلو گرم ۵۷ هزار و ۹۵۱ ریال بود و در مقایسه با نرخ دیماه که ۵۲ هزار و ۳۱۰ ریال تعیین نرخ شده بود، ۱۰.۸ درصد افزایش ارزش داشت و نسبت به بهمن ۹۷ هم که ۴۱ هزار و ۵۱۶ ریال تعیین نرخ شده بود، ۳۹.۶درصد رشد داشت.

همچنین ورق سیاه سه میلیمتری فولاد مبارکه در بهمن پارسال هرکیلو گرم ۷۸ هزار و ۶۱۰ ریال تعیین نرخ شد، درحالی که دیماه ۹۸ به قیمت ۷۲ هزار و ۱۶۰ ریال عرضه شده بود و باین ترتیب ۸.۹۴ درصد افزایش قیمت خورد.

قیمت سیمان تیپ یک و دو

براساس آمار وزارت صنعت، قیمت هرتن سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ فله ای در بهمن سال گذشته دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۷۰۰ ریال بود و در مقایسه با نرخ دیماه ۹۸ که دو میلیون و ۲۳۷ هزار و ۴۹ ریال بود، رشد ۰.۶ درصدی یافت. اما بهمن ۹۷ نرخ این نوع سیمان یک میلیون ۵۷۷ هزار و ۵۰۸ ریال ثبت شده بود که سال گذشته ۴۲.۶ درصد رشد یافته است.

سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ پاکتی در بهمن ماه ۹۸ هر پاکت ۱۴۱ هزار و ۶۹۰ ریال بود و در دیماه همان سال هم هر پاکت ۱۴۱ هزار و ۳۵۷ ریال تعیین قیمت شد و رشد ۰.۲درصدی داشت، در مقایسه با بهمن ۹۷ که هرپاکت ۱۰۳ هزار و ۹۰ ریال بود، رشد ۳۷.۴ درصدی را ثبت کرد.

ضمن اینکه سیمان خاکستری تیپ ۲ فله ای هر تن دو میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵۰۸ ریال در بهمن پارسال نرخ داشت و در مقایسه با دی ماه ۹۸ که هر تن دو میلیون و ۲۷۷ هزار و ۵۵۸ ریال بود، رشد ۰.۶ درصدی یافت.

همچنین قیمت این نوع سیمان در بهمن ۹۷ به ازای هر تن یک میلیون ۶۱۳ هزار و ۸۴۴ ریال عرضه شده بود، که پارسال ۴۲ درصد رشد قیمت یافته است.

سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی در بهمن ماه سال گذشته به ازای هر پاکت ۱۴۳ هزار و ۸۰۰ ریال ارزش داشت و نسبت به دیماه ۹۸ هم که ۱۴۳ هزار و ۴۰۵ ریال بود، ۰.۳ درصد افزایش داشت، اما نسبت به بهمن ۹۷ که ۱۰۵ هزار و ۲۵۹ ریال به ازای هر پاکت تعیین ارزش شده بود، ۳۶.۶ درصد رشد دارد.

سیمان سفید هم در این دوره مورد بررسی بین قیمت بهمن و دی ۹۸ تفاوت معناداری وجود ندارد و قیمت بهمن ۹۷ هم ثبت نشده است.

بهمن ماه ۹۸ یک پاکت سیمان سفید ۵۰ کیلو گرمی ۲۶۱ هزار و ۱۳۹ ریال بود که در مقایسه با دی ماه نیز که قیمت ۲۶ هزار و ۱۰۵ ریال داشت، ۰.۴۰ افزایش دارد.

همچنین یک کیسه گچ سفید ۴۰ کیلوگرمی در بهمن سال گذشته ۸۳ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت خورد و در مقایسه با نرخ آن در دیماه ۹۸ که ۸۲ هزار و ۷۶۸ ریال بود، ۱.۴۷درصد رشد دارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۳
کد مطلب: 49926
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا