گروه معادن
 
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس خبر داد:
هدف گذاری برای احیا و فعال سازی ۲۰۰ معدن کوچک در سال ۹۹
اقدام کلینیکی برای 970 معدن در سال گذشته
گروه معادن - مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس از هدف گذاری این شورا برای احیا و فعال سازی ۲۰۰ معدن کوچک مقیاس در سال 99 خبر داد.
 
به گزارش ماین نیوز، سیدرضا عظیمی با بیان این مطلب گفت: نام گذاری سال 99 تحت عنوان جهش تولید- که خود نشان دهنده اهمیت و ضرورت تولید و حمایت قاطع از تولید کنندگان از نگاه مقام معظم رهبری است- لزوم ایجاد و توسعه بسترهای مناسب حمایتی از تولید کنندگان به ویژه بخش معدن به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، بیش از گذشته بر همگان آشکار شده است.

وی گفت: معدن موتور محرک بخش تولید و به عنوان یکی از مولفه های اصلی در صنایع معدنی است که با تقویت این بخش، تولید پایدار، توسعه مناطق محروم و قطع وابستگی به واردات در شرایط تحریم های ظالمانه محقق خواهد شد.

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، با توجه به مهیا بودن زیرساخت های اجرایی و نرم افزاری، روند احیای معادن کوچک مقیاس در سال ۹۹ با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد. وی افزود: امسال علاوه بر پایش وضعیت معادن احیا شده در سال ۹۸، نسبت به آمایش، بررسی های کلینیکی و اجرای پروژه های زیرساخت سایر معادن نیز اقدام خواهد شد.

احیای 146 معدن در سال 98

عظیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال 98، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، ۴۴۹۶ معدن کوچک مقیاس در کشور شناسایی و ۲۱۳۰ معدن در قالب ۳۶۴ پروژه بررسی شد. وی افزود: پس از انجام اقدامات کلینیکی بر روی ۹۷۰ معدن کوچک، در نهایت ۱۴۶ معدن را از ۱۵۰ معدن هدفگذاری شده در کشور احیا شد.

وجود هم افزایی تشکل های معدنی

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به وجود هم افزایی تشکل های معدنی به عنوان یکی از عوامل موفقیت طرح، گفت: در آغاز سال جدید لازم است از همکاری صمیمانه و همراستایی این تشکل ها با طرح تشکر کنم.

وی ادامه داد: کمیته های مشترک با تشکل ها به ویژه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و طرح زیرساخت ایمیدرو در طرح ایجاد شده و تصمیم گیری برای اجرای برنامه های مرتبط در این کمیته ها اتخاذ خواهد شد.

برنامه ویژه برای توسعه معادن طلا

عظیمی با اشاره به اهمیت توسعه معادن طلا در کشور اعلام کرد: در آینده نزدیک، برنامه های ویژه ای را برای مشارکت و سرمایه گذاری در معادن کوچک مقیاس طلا در نظر داریم.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۰
کد مطلب: 49918
 
مرجع : ایمیدرو