گروه معادن مس
 
انجام فرآيند بيماريابي و بازرسي بهداشت محيط كار در مجتمع مس سرچشمه
گروه معادن >مس - رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط و عضو کمیته پیشگیری از کرونا ویروس مجتمع مس سرچشمه از انجام فرآيند بيماريابي و بازرسي بهداشت محيط كار مجتمع مس سرچشمه خبر داد.
 
به گزارش ماین نیوز، محمد كرمي با اعلام اين خبر اظهار داشت: با شيوع ويروس كرونا در كشور، فرايند بيماريابي با دستگاههاي تب سنج از 18 اسفندماه در مجتمع مس سرچشمه آغاز كه با رسيدن تجهيزات به مرور زمان كامل تر شد و از 22 اسفندماه به صورت گسترده تر در سطح مجتمع مس سرچشمه در حال انجام است.

وي با بيان اينكه فريند بيماريابي در مبادي ورودي اصلي كارخانه، شهرك و در سطح مجتمع صورت مي گيرد، تصريح كرد: با توجه به اينكه انجام اين فرايند از كليه پرسنل در سرويس هاي اياب و ذهاب بدليل ازدحام در مبادي ورودي كارخانه امكان پذير نيست لذا كليه پرسنل مجتمع مس سرچشمه روزانه و در قسمتهاي مختلف مورد پايش قرار مي گيرند.

عضو کمیته پیشگیری از کرونا ویروس مجتمع مس سرچشمه با اشاره به اينكه انجام فرايند بيماريابي و تب سنجي توسط يك تيم 25 نفره از كارشناسان بهداشت محيط و محيط زيست صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: تاكنون شيفت هاي صبح و عصر پايش مي شد كه از امروز 25 اسفندماه شيفت شب(شيفت C) نيز پايش و بيماريابي مي شود.

كرمي در خصوص موارد مشكوك نيز گفت: مواردي كه مشكوك باشند شناسايي و به بهداري براي تكميل پايش توسط تيم پزشكي معرفي مي شوند. اين فرايند نيازمند همكاري كليه مديران، روسا و سرپرستان و كليه كاركنان است كه اگر در اين خصوص پيشنهاد يا انتقادي براي بهبود اين فرايند دارند مي توانند به ما منتقل نمايند.

رئيس اداره محيط زيست و بهداشت محيط مجتمع مس سرچشمه ادامه داد: يكي ديگر از اقداماتي كه توسط اين كارشناسان صورت مي گيرد بازرسي بهداشتي سرويس هاي اياب و ذهاب، اماكن عمومي، اداري و صنعتي و رستورانها مي باشد كه به صورت روزانه و مستمر در حال انجام است.

ضمن اينكه ضدعفوني اماكن عمومي، محيط هاي اداري، سرويس هاي اياب و ذهاب و سطح مجتمع توسط نيروهاي خدماتي تحت نظارت امور نظارت بر پيمانكاران و همچنين نيروهاي خدماتي شركتهاي پيمانكاري در حال اجراست كه جا دارد از زحمات كليه اين عزيزان، امور حراست، امور نظارت، امور بهداشت و درمان، انبارها و سفارشات و شركتهاي پيمانكاري قدرداني كنم.

به گفته عضو کمیته پیشگیری از کرونا ویروس مجتمع مس سرچشمه عمليات پاشش محلول ضدعفوني در معابر مجتمع مس سرچشمه نيز از عصر امروز و با چند دستگاه آبپاش انجام مي شود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۳۴
کد مطلب: 49759
 
مرجع : مجتمع مس سرچشمه