گروه معادن
 
در سال ۹۷
افزایش ۴ و یک دهم درصدی شاغلان معادن
گروه معادن - شمار شاغلان معادن در حال بهره برداری پارسال نسبت به سال ۹۶ بیش از چهار درصد افزایش یافت.
 
به گزارش ماین نیوز از مرکز آمار ایران، این مرکز اعلام کرد: در سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری کشور ۹۹۷۳۴ نفر بوده که نسبت به سال قبل ۴،۱ درصد (۳۹۰۳ نفر) افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران، سی و هفتمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهر‌برداری کشور را برای تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامه‌ها، اجرا کرده است.

این آمارگیری در سال ۱۳۹۸ با مراجعه به ۵۰۸۶ معدن برای دستیابی به اطلاعات نهایی شده سال ۱۳۹۷ معادن کشور، اجرا شده است (روش جمع‌آوری اطلاعات معادن شن و ماسه به صورت نمونه‌گیری و بقیه معادن به صورت سرشماری است). مروری به نتایج به دست آمده نشان دهنده موارد زیر است: در سال ۱۳۹۷ تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور ۴۹۱۶ معدن بوده که نسبت به سال قبل ۸،۲ درصد (۴۳۷ معدن) کاهش داشته است.

در سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری کشور ۹۹۷۳۴ نفر بوده که نسبت به سال قبل ۴،۱ درصد (۳۹۰۳ نفر) افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۷ معادن در حال بهره‌برداری کشور ۳۰۷۹۸۸ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۵۷،۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم، ۸۱۷۲۹ میلیارد ریال (۲۶.۵ درصد) توسط بخش خصوصی و ۲۲۶۲۵۹ میلیارد ریال (۷۳.۵ درصد) توسط بخش عمومی محقق شده است.

استان‌های کرمان، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۱۵۰۶۵۱، ۵۸۲۳۳ و ۴۳۱۷۴ میلیارد ریال بیش‌ترین ارزش افزوده را داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۶۱۳۶۸ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۳۹۴۵۲۵ میلیارد ریال تولید شده که نسبت به سال قبل از نظر مقدار ۱۶۲ هزار تن و از نظر ارزش ۱۴۴۰۴۰ میلیارد ریال، به ترتیب معادل ۰،۰۴ درصد و ۵۷.۵ درصد افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۷، ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور معادل ۱۹۴۷۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۰،۲ درصد کاهش داشته که سهم بخش خصوصی با ۷۹۴۷ میلیارد ریال ۴۰.۸درصد و سهم بخش عمومی با ۱۱۵۲۹ میلیارد ریال، ۵۹.۲ درصد بوده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۲
کد مطلب: 49753
 
مرجع : صدا و سیما