گروه معادن سنگ آهن
 
۲۳.۴ میلیون تن انواع محصول طی ۱۰ ماه ۹۸ تولید شد
گروه معادن >سنگ آهن - تولید انواع محصول در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 10 ماه سال 98 از 23.4 میلیون تن عبور کرد. طی این مدت 13.3 میلیون تن کنسانتره و افزون بر 10 میلیون تن گندله سنگ آهن در این شرکت تولید شد.
 
به گزارش ماین نیوز، تولید انواع محصول در بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن ایران با رشد 2درصدی نسبت به رقم برنامه ریزی شده و افزایش یک درصدی نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته همراه شد.

رشد تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن

همچنین مجموع تولید کنسانتره سنگ آهن به بیش از 13.3 میلیون تن رسید که رشد دو درصدی نسبت به 10 ماه سال 97 داشت و در عین حال 3درصد بیش از برنامه ریزی بوده است. از سوی دیگر کل تولید گندله سنگ آهن نیز از رقم 10 میلیون و 89هزار تن گذشت که 3درصد بیش از رقم برنامه ریزی و اندکی بیش از مدت مشابه سال قبل است.

گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نشان می دهد در بین کارخانه های فرآوری سنگ آهن، خطوط 4تا 7 در رشد تولید پیشتاز بوده اند. این شرکت همچنین در مدت مورد بررسی توانست افزون بر 405 هزار تن کنسانتره سنگ آهن از غبار کارخانه ها تولید کند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
کد مطلب: 49296
 
مرجع : شرکت گل گهر