هشدار نسبت به تکرار اتفاقات اخیر در صورت عدم حل مشکلات اقتصادی

2 بهمن 1398 ساعت 8:19


به گزارش خبرنگار ماین نیوز، یحیی آل‌اسحاق رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس:

نمی‌شود در زنجیره فولاد منافع یک بخش را فدای منافع بخش دیگر کرد.

شورایی با حضور ذینفعان واقعی زنجیره فولاد تشکیل شود.

اگر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حل نشود، دچار مشکلات بسیار زیادی در کشور خواهیم شد که آثار آن‌را در اتفاقات چند ماه اخیر در کشور دیدیم و امکان تکرار این اتفاقات نیز در صورت عدم حل مشکلات وجود دارد.

سیاسیون یکبار برای همیشه دست از سر اقتصاد بردارند.


کد مطلب: 49003

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/49003/هشدار-نسبت-تکرار-اتفاقات-اخیر-صورت-عدم-حل-مشکلات-اقتصادی

ماین نیوز
  http://www.minews.ir