گروه معادن سنگ آهن
 
اعلام برنده مناقصه پیمانکار گروه الف استخراج معادن سنگان
گروه معادن >سنگ آهن - برنده مناقصه پیمانکار معادن گروه الف مجتمع سنگ آهن سنگان مشخص شد.
 
به گزارش ماین نیوز، روز گذشته 12 آذر ماه پس از برگزاری جلسه کمیسیون معاملات ایمیدرو،‌ برنده پیمانکار استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن سنگان در گروه معادن الف، مشخص و معرفی شد.

از این رو با توجه به قیمت های پیشنهادی، شرکت طوس مسیر برای دوره پنجساله عملیات استخراج و باطله برداری از معادن سنگان را در قالب گروه الف در اختیار گرفت. پیش از این برنده گروه ب استخراج و باطله برداری از معادن سنگان نیز مشخص شده بود.

معادن سنگان سال جاری در دو گروه الف و ب مناقصه ای برای شناسایی پیمانکاران استخراج و باطله برداری برگزار کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲
کد مطلب: 48343
 
مرجع : ایمیدرو