پتانسیل‌های صادراتی مغفول

9 مهر 1398 ساعت 12:55


به گزارش ماین نیوز، محمد ابکا رئیس هیات مدیره شرکت بین‌المللی مهندسی فولاد تکنیک در دومین همایش چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران گفت:
در روی ۳۰۲ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۹۳ هزار تن صادرات داشتیم.
در سرب ۱۱۰ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۵۲ هزار تن صادرات داشتیم.
در مس ۴۵۴ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۱۰۷ هزار تن صادرات داشتیم.
در آلومینیوم ۲۰۵ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۷۷ هزار تن صادرات داشتیم.


کد مطلب: 47747

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/47747/پتانسیل-های-صادراتی-مغفول

ماین نیوز
  http://www.minews.ir