گروه صنایع معدنی سایر حوزه ها
 
پتانسیل‌های صادراتی مغفول
 
به گزارش ماین نیوز، محمد ابکا رئیس هیات مدیره شرکت بین‌المللی مهندسی فولاد تکنیک در دومین همایش چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران گفت:
در روی ۳۰۲ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۹۳ هزار تن صادرات داشتیم.
در سرب ۱۱۰ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۵۲ هزار تن صادرات داشتیم.
در مس ۴۵۴ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۱۰۷ هزار تن صادرات داشتیم.
در آلومینیوم ۲۰۵ هزار پتانسیل صادراتی داریم، در سال قبل ۷۷ هزار تن صادرات داشتیم.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: 47747