گروه معادن سنگ آهن
 
۷۰ درصد از درآمد “کچاد” را سود تشکیل می‌دهد
گروه معادن >سنگ آهن - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ یک هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است که ۷۰% از درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ مقدار دو میلیون و ۱۷۷ هزار تن در بازار داخل فروش داشته است و در بازار صادراتی ۷۰ هزار و ۱۵۴ تن فروش داشته است. بیشترین مقدار فروش مربوط به فروش کنسانتره آهن (خشک) در بازار داخل است. کچاد در بازار داخل یک میلیون و ۳۸۲ هزار تن فروش داشته است که ۶۳% از فروش شرکت در بازار داخل است.

کچاد در بازار صادراتی ۷۰ هزار تن گندله صادر کرده است که از این محل درآمد ۴۳ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومانی محقق نموده است. به این ترتیب با توجه به فروش داخل و صادراتی، کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ درآمد دو هزار و ۱۳۳ میلیارد تومانی ساخته است.

مقدار فروش کچاد بیش از ۴۷۲ هزار تن کاهش یافت
مقدار فروش شرکت در بازار داخل و صادراتی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ مقدار دو میلیون و ۷۱۹ تن محصول را به فروش رسانده است که مقدار فروش کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ به دو میلیون و ۲۴۷ هزار تن رسیده است. به این ترتیب مقدار فروش کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷۲ هزار تن کاهش یافته است.

درآمد کچاد ۸۴۸ میلیارد تومان افزایش یافته است
مقدار فروش کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات درآمد شرکت افزایش یافت. همچنین شرکت در سه ماهه اول سال ۹۸ با صادرات گندله به نرخ بازار و محاسبه آن با دلار نیمایی مبلغ قابل توجهی درآمد ساخته است. کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ مبلغ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان درآمد ساخته است و در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ درآمد شرکت به دو هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب درآمد کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸۴۸ میلیارد تومانی داشته است.

اثر ریالی بر سود کچاد
مقایسه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت حاکی از آن است به طور کلی رشد محسوسی در سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مهمترین دلیل این موضوع اثر ریالی بر درآمد شرکت است که موجب شده است حاشیه سود شرکت افزایش یابد. چراکه در دوره سه ماهه اول ۹۸ درآمد شرکت ۶۶% افزایش یافته است اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کچاد ۱۱% افزایش یافته است. بنابراین اثر ریالی بر درآمد موجب افزایش حاشیه بود شرکت شده است و به این ترتیب کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ یک هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

حاشیه سود کچاد ۳۴ درصد صعود داشت
حاشیه سود خالص کچاد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷، ۳۷% بوده که در سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ به ۷۰% رسیده است. درواقع ۷۰% از درآمد شرکت را سود خالص تشکیل می‌دهد که رقم قابل توجهی است و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب: 47578
 
مرجع : رادیو سهام