گروه معادن مس
 
تحلیل مشاور مالی شرکت بورسی از آینده مصرف مس، سهم صنایع و بازارها
گروه معادن >مس - مشاور معاون مالی شرکت بزرگ بورس ، چشم انداز میان مدت مس در بزرگترین کشور مصرف کننده ، سهم صنایع و بازارهای مختلف در مصرف و روند تغییرات آن را مورد بررسی قرار داد.
 
به گزارش ماین نیوز، شهرام سعید مشاور معاون مالی اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با بررسی اجمالی چشم انداز میان مدت مصرف مس در چین، سهم صنایع و بازارهای مختلف در مصرف و روند تغییرات آن اعلام کرد: چشم انداز مصرف مس چین در میان مدت همچنان مثبت و فزاینده است اما آهنگ رشد، اندکی کاهش می یابد.

چین سالها است که به عنوان بزرگترین بازار مس دنیا شناخته شده و اهمیت این کشور تا حدی است که اغلب مطالعه کنندگان بازار همواره اذعان دارند اگر چین عطسه کند دنیا سینه پهلو می کند.

مصرف
آمارهای جهانی نشان می دهند مصرف مس (مشتمل بر مصرف مس تصفیه شده و مصرف مستقیم قراضه) در چین تا سال 2023 دارای روند صعودی است اما نرخ رشد سالانه نسبت به سال قبل با افت مواجه است. پیش بینی ها نشان می دهد که نرخ رشد ترکیبی سالانه (CAGR) مصرف مس در چین در فاصله سالهای 2017 تا 2023 به حدود 2.31% برسد این در حالی است که نرخ مذکور در دنیا برای دوره زمانی یادشده برابر 1.99% تخمین زده می شود. همچنین آمارهای منتشره نشان می دهد که مصرف مس در سال 2019 در چین نسبت به سال 2018 حدود 2.0% رشد خواهد داشت که معادل نرخ پیش بینی شده برای مصرف مس در دنیا در سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل آناست.

مصرف مس تصفیه شده (Refined Copper) در سال 2016 در چین با رقم 10.64 میلیون تن حدود 48% مصرف مس تصفیه شده در کل دنیا بوده است و بررسی بازار و آمارهای مربوطه حاکی از آن است که این سهم از مصرف مس تصفیه شده در سال 2023 به حدود 50% از کل مصرف محصول مذکور در جهان برسد و همچنان این کشور بزرگترین مصرف کننده مس دنیا محسوب می شود. کشور مذکور در سال 2016 حدود 67% از مصرف مس قاره آسیا را به خود اختصاص داده بود که این میزان پیش بینی می شود با اندکی رشد در سال 2023 به حدود 68% برسد.

همواره بخشی از مس به صورت قراضه (Copper Scrap) مستقیما در چرخه صنایع به مصرف می رسد. نوع تکنولوژی و استانداردهای صنعت مربوطه ، قیمت جهانی مس، سیاستهای کلان کشور (به عنوان مثال الزامات زیست محیطی که بویژه در سال جاری در چین روی کنترل واردات و مصرف قراضه تاثیرگذار بوده و منجر به تمرکز بیشتر بازار کشور مذکور روی سایر منابع از جمله کنسانتره و بلیستر شده است)، سطح دسترسی به قراضه، کیفیت قراضه و نهایتا قیمت تمام شده آن از جمله عوامل تعیین کننده میزان مصرف قراضه نسبت به مس تصفیه شده می باشند.

در سال 2016 حدود 82% مس مصرفی در جهان از مس تصفیه شده و مابقی (18%) از مصرف مستقیم قراضه تامین شده است. این ارقام در چین به ترتیب 88% و 12% در سال مذکور بوده است و پیش بینی می شود برای سال 2023 ارقام یادشده با رشدی اندک هم در دنیا و هم در چین در محدوده مقادیر سال 2016 باشند.

عمده مس تصفیه شده مصرفی در لایه اول مصرف کننده مس،‌ صرف تولید مفتول (Wirerod) می شود که سپس در صنایع تولید کابل و سیم به کار می رود. در سال 2016 حدود 73% مس تصفیه شده در جهان صرف تولید مفتول شده است و پیش بینی می شود این سهم همچنان در سال 2023 پابرجا باشد. در کشور چین نیز بیشترین مس تصفیه شده در صنایع تولید مفتول مصرف می شود و پیش بینی می شود که سهم مس تصفیه شده از 69.6% در سال 2016 به حدود 68.1% در سال 2023 برسد.

پس از مفتول، لوله مسی (Tube)،‌ بالاترین سهم مصرف از مس تصفیه شده را هم در جهان و هم در چین بر عهده دارد و آمارها نشان می دهد که مصرف مس در لوله از سال 2016 تا 2023 با 2% رشد همراه خواهد بود. مابقی مصرف مس تصفیه شده به ترتیب صرف تولید محصولات تخت (ورق، تسمه و صفحه) و سپس مقاطع و میله و سایر کاربردهای مس می شود.

مصرف مس در بخشهای Civil and building construction و Utility در سال 2023 نسبت به 2016 با افت همراه خواهد بود اما در عوض در بخشهای Machinery و Air conditioning and refrigeration و Transport مصرف مس در سال 2023 نسبت به 2016 افزایش خواهد داشت.

تولید
در سال 2018 پس از شیلی با 5.8 میلیون تن مس محتوا و پرو با 2.4 میلیون تن مس محتوا، کشور چین با 1.9 میلیون تن مس محتوا سومین کشور جهان در تولید مس معدنی (Mine Production)است.

در سال 2016 چین به تنهایی 36% از مس تصفیه شده در جهان را تولید می کرده و پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 2023 سهم چین از تولید مس تصفیه شده دنیا به 41% افزایش یابد. رشد تولید و مصرف مس در چین به خوبی نشان دهنده تداوم توسعه کشور مذکور در حوزه های مختلف بویژه زیرساختا است.

در سال 2018 چین با تولید 9.4 میلیون تن مس تصفیه شده در جایگاه نخست تولید مس تصفیه شده (Refined Production) در جهان قرار گرفت. پس از چین، کشورهای شیلی و ژاپن به ترتیب با 2.5 و 1.6 میلیون تن مس تصفیه شده به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار داشته اند.

همچنین در سال 2018 شرکت Codelco از شیلی با 1.38 میلیون تن در مقام اول و پس از آن شرکتهای Jiangxi Copper از چین و Aurubis از آلمان به ترتیب با 1.23 میلیون تن و 1.16 میلیون تن در جایگاه دوم و سوم شرکتهای تولید کننده مس تصفیه شده در دنیا قرار گرفتند.

واردات

چین بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای واردکننده مس تصفیه شده در دنیا مطرح است. بیشترین واردات مس تصفیه شده به چین از کشور شیلی صورت گرفته است. این موضوع در بازار مس بسیار آشناست زیرا که شرکت شیلیایی کودلکو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس تصفیه شده در جهان، از بزرگترین صادرکنندگان نیز به شمار می رود.

به علاوه اینکه سالهاست شرکت مذکور یک پای ثابت مبنای قیمت های پریمیوم در قراردادهای سالانه در مناطق مختلف دنیا از جمله چین است. در سال 2018 نیز همچنان شیلی بزرگترین وارد کننده مس تصفیه شده به چین بوده و با اختلاف بسیار فاحش (بالغ بر 5 برابر فاصله با کشور دوم) نسبت به کشورهای دیگر در رتبه اول قرار گرفته است.

بطور کلی روند واردات مس تصفیه شده به چین در سالهای اخیر صعودی بوده و در 6 سال منتهی به 2018،‌ سالانه بطور متوسط بالغ بر 3 میلیون تن وارد می شده است.

چین بزرگترین واردکننده و مصرف کننده کنسانتره مس در سطح جهان بوده و سالها است این رتبه را حفظ کرده است. ضمن اینکه آهنگ واردات این محصول استراتژیک به چین در دهه اخیر با شیب نسبتا زیاد افزایشی بوده است. رشد مصرف مس و به تبع آن، توسعه واحدهای بالادستی تولید مس و محدودیت منابع معدنی، از جمله علل این امر بوده است.

آمارها نشان می دهد میزان واردات کنسانتره مس به چین در سال 2018 تا پایان اکتبر بالغ بر 22 میلیون تن بوده که نسبت به کل سال قبل آن، بیش از 27 درصد رشد داشته است.

کشورهای شیلی و پرو با بیش از 6 میلیون تن در رتبه اول و دوم و مغولستان با بیش از 1.7 میلیون تن در جایگاه سومین کشور صادر کننده کنسانتره مس به چین به شمار می روند.

علاوه بر کنسانتره مس، مس آندی نیز یکی دیگر از مواد اولیه وارداتی به چین است و بدین ترتیب بخشی از ظرفیت پالایشگاه های آن صرف تولید مس تصفیه شده از محل واردات مس آندی می شود. در سال 2018 کشور زامبیا با بیش از 500 هزار تن در مقام اول و پس از آن شیلی و کنگور در جایگاه دومین و سومین کشورهای تامین کننده آند وارداتی به چین هستند .

صادرات
با توجه به اینکه تمرکز این مقاله بیشتر در بررسی بخش بالادستی صنعت و معدن مس چین بوده لذا صرفا به صادرات محصولات حوزه بالادست صنعت مس کشور چین بسنده شده است. این کشور مذکور از جمله صادرکنندگان بزرگ محصولات مسی در حوزه پایین دست (تا End Products) است.

آمارها نشان می دهد روند صادرات مس تصفیه شده در سالهای اخیر اندکی افت داشته است. بالاترین میزان صادرات مس تصفیه شده تا کنون در سال 2016 با حدود 425 هزار تن صورت گرفته و در آن کره جنوبی، سنگاپور و تایوان بزرگترین واردکنندگان آن به بوده اند. در سال 2018 حدود 281 هزار تن مس تصفیه شده از چین صادر شده و تایوان، ویتنام و مالزی به ترتیب 3 کشور برتر واردکننده ان بوده اند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۲
کد مطلب: 47414
 
مرجع : بورس پرس