گروه صنایع معدنی فولاد
 
جهانگیری مصوبه تداوم اجرای واحد کنسانتره را ابلاغ کرد
گروه صنایع معدنی >فولاد - معاون اول رئیس جمهوری مصوبه تداوم اجرای پروژه واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله سازی آن را ابلاغ کرد.
 
به گزارش ماین نیوز، اسحاق جهانگیری تصمیم هیأت دولت درخصوص تداوم اجرای پروژه واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله سازی آن را ابلاغ کرد.

بر این اساس، هیأت وزیران در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف افزایش تولید، کاهش محرومیت منطقه و ایجاد اشتغال و بهبود صادرات و نیز با توجه به تکمیل بودن واحدهای کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و گندله سازی آن، با تداوم اجرای این پروژه موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، در بند (۱) مصوبه مربوط، بعد از عبارت «منطقه سنگان» عبارت «و واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله سازی آن» اضافه می‌شود.

واحدهای کنسانتره شرکت صنعتی معدن توسعه ملی و گندله‌سازی آن به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب: 47251
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا