گروه معادن
 
رشد ۲.۵ درصدی شاغلان معادن در سال ۹۵
کاهش حجم سرمایه‌گذاری در معادن
گروه معادن - بررسی وضعیت فعالیت معادن در حال بهره‌برداری کشور نشان می‌دهد تعداد شاغلان این معادن در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد 2.5 درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، میزان سرمایه‌گذاری در این معادن با کاهش روبرو بوده است.
 
به گزارش ماین نیوز، بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال کشور در سال 1395 تعداد 4913 معدن در حال بهره‌برداری در کشور وجود داشته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، در مجموع 93 هزار و 486 نفر در این معادن به کار اشتغال داشته‌اند که تعداد شاغلان نسبت به سال 1394 معادل 2.5 درصد افزایش یافته است.

در سال 1395 ارزش تولیدات معادن 165 میلیون و 734 هزار و 101 ریال بوده که در بین فعالیت‌های مختلف معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ‌های تزئینی به ترتیب با 77607538 ،40355435 و 9825809 میلیون ریال بالاترین ارزش تولیدات سالانه را داشته‌اند.

ارزش افـزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1395 معادل 123 میلیون و 275 هزار و 908 ریال بوده است که معادن سنگ آهن، سنگ مـس، و سنـگ‌های تزئینی به تـرتیـب با 53151619 ،32524226 و 8124733 میلیون ریال دارای بالاتریـن میـزان ارزش افـزوده بـوده‌انـد.

بر اساس سالنامه آماری کشور، مجموع ارزش افـزوده ایـن معادن حدود 76 درصد از کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است. همچنین در بین استان‌های کشور، سه استان کرمان، یزد، آذربایجان شرقی به ترتیب با 55308212 ،16488886 و 10974733 میلیون ریال بالاترین ارزش افزوده معادن در حال بهـره‌برداری کشـور را دارا بوده‌اند.

در سال 1395 معادل 20 میلیون و 368 هزار و 200 میلیون ریال سرمایه‌گذاری جدید انجام گرفته است که حدود 71 درصد مربوط بـه ماشین‌آلات، ابزار و وسایل کار بادوام و تجهیزات اداری، 13 درصد مربوط به ساختمان و تأسیسات، 2 درصد توسعه و اکتشاف و 2 درصد راه اختصاصی بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۹۵ ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری کشور معادل 123 میلیون و 275 هزار و 908 ریال بوده که نسبت به سال ۹۴ رشد داشته است.

وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری نشان دهنده کاهش 9 هزار و 52 میلیارد ریالی رقم سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۰
کد مطلب: 46895
 
مرجع : خبرگزاری فارس