گروه صنایع معدنی فولاد
 
مستمری اردیبهشت ماه بازنشستگان فولاد پرداخت شد
گروه صنایع معدنی >فولاد - مستمری اردیبهشت ماه بازنشستگان صندوق فولاد کشور، طی دوروز گذشته به حساب آن‌ها پرداخت شد.
 
به گزارش ماین نیوز، یکی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور ضمن تأیید خبر پرداخت مستمری‌ها، گفت: مستمری اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان صنعت فولاد کشور طی دو روز گذشته پرداخت شده است.

به گفته این کارگربازنشسته، در حال حاضر آنچه باعث نارضایتی بازنشستگان فولاد شده نگرانی از وضعیت نامطلوب ارائه خدمات بیمه‌ی درمانی است که امیدواریم مدیرعامل محترم در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب: 46855
 
مرجع : خبرگزاری ایلنا