گروه صنایع معدنی فولاد
 
یادداشتی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛
اصل اعتمادسازی نخستین و مهمترین اصل روابط عمومی
گروه صنایع معدنی >فولاد - روابط عمومی به عنوان ترجمان عقل یک سازمان باید انتقال دهنده دیدگاه و نظرات گروه های هدف و مخاطب به سازمان و ترجمان دیدگاه ها و نظرات سازمان به مخاطبان باشد. کنترل جریانات و رفتارهای علیه سازمان و جهت دهی مثبت به آنها از وظایف مهم روابط عمومی است.
 
ماین نیوز، روابط عمومی سازمان می تواند با عملکرد و نظرسنجی مناسب تعامل سازنده و مفید درون سازمانی و برون سازمانی را ایجاد کرده و آن را به نحو احسن تفسیر و تبیین کند. با تاکید بر لزوم بررسی مولفه های تاثیرگذار بر روابط عمومی، تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف با نگاه استراتژیک، روابط عمومی سازمان باید راهکارهای عملی برای تحقق اهداف سازمان را ترسیم کند. در جهت تقویت روابط عمومی باید شبکه داخلی اطلاع رسانی خبرگزاری ها را فعال کرد.

چنانچه روابط عمومی روابط استراتژیک و ارگانیک داشته باشند می توانند در پیشبرد اهداف سازمان ها گام های موثری بردارند. همچنین بر اصل علم محوری و پژوهش محوری و اصل مدیریت زمان در روابط عمومی باید تاکید کرد و اگر فعالیت های روابط عمومی بر اساس شناخت جایگاه سازمان در افکار مخاطبان، تقویت ارتباط با افراد، نهادها و رسانه های گروهی، مساعدت به سازمان در وصول به اهداف، نفوذ در افکار عمومی و تغییر شناخت ها، مساعدت به ارتقای اندیشه های انقلابی را از اهداف مهم فعالیت روابط عمومی می توان بر شمرد و با اشاره به نقاط ضعف حاکم بر فعالیت روابط عمومی سازمان ها و شناخت محدود برخی از مسوولان از نقش روابط عمومی در سازمان، عدم شناخت و آگاهی از روند تغییر و تحول رویکردهای اجتماعی، عدم وجود مراکز تحقیقاتی و علمی جهت پشتیبانی نظری و علمی از روابط عمومی از مهمترین مشکلاتی است که باید راهکارهای علمی و عملی برای رفع آنها ارایه کرد.

راه اندازی ارتباطات گویای سازمان و مجله الکترونیک، راه اندازی مرکز مانیتورینگ و شبکه اطلاع رسانی به کارکنان سازمان از جمله مواردی هستند که در ارتقای فعالیت روابط عمومی نقش بسزایی خواهند داشت. روابط عمومی در معرفی سازمان و تشکیلات و هموار کردن راه های طی نشده نقش بسزایی بر عهده دارد و زمانی که روابط عمومی یک سازمان به شکل موفق عمل کند آن سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق خواهد بود و روابط عمومی یک سازمان باید از هر فرصتی برای تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف استفاده کند و روابط عمومی ها به دلیل پوشش دهی قشر عظیمی از مخاطبان مسوولیت سنگینی را بر دوش دارند. باید نحوه تعامل و ارتباط با مغرهای بالقوه و بالفعل مخاطبان به خصوص جوانان را طبق اصول و به شکل برنامه ریزی شده صورت داده تا در راستای اهداف کشور فعالیت کنند که این تعامل و ارتباط باید به شکل سازنده و توسط روابط عمومی محقق شود.

اصل اعتمادسازی نخستین و مهمترین اصل روابط عمومی به شمار می رود که باید اساس فعالیت های روابط عمومی قرار گیرد.


دکتر سعید فیلسوفیان / مدیر روابط عمومی هلدینگ میدکو
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۶
کد مطلب: 46823
 
مرجع : می متالز