گروه صنایع معدنی فولاد
 
ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
گروه صنایع معدنی >فولاد - ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه توسط تیم ممیزی شرکت SGS انجام گردید.
 
به گزارش ماین نیوز، موفقیت در ممیزی بازبینی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس استانداردهای ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ وOHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ و سیستم مدیریت کیفیت آموزش بر اساس ISO ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹و نیز موفقیت در اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت- رضایت مشتری و خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان و پایش و اندازه گیری بر اساس استانداردهای ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ و ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ محقق گردید.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۷
کد مطلب: 46717
 
مرجع : فولاد امیر کبیر کاشان