گروه معادن سنگ آهن
 
فراخوان"عملیات بهره برداری، استخراج و باطله برداری سنگ آهن" سنگان در دو گروه
گروه معادن >سنگ آهن - مجتمع سنگ آهن سنگان آگهی فراخوان عملیات بهره برداری، استخراج و باطله برداری سنگ آهن در دو گروه "الف" (ناحیه مرکزی و بخشی از ناحیه غربی) و "ب"(ناحیه غربی) را از طریق دو مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی را به فراخوان گذاشت.
 
به گزارش ماین نیوز، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه گروه (ب) همه روزه از زمان چاپ آگهی فراخوان تا پایان وقت اداری 21 اردیبهشت ماه جاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به فروش می رسد.

متقاضیان باید توجه داشته باشند، چنانچه متقاضی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا مشترک (کنسرسیوم/مشارکت) قصد شرکت در فراخوان هر دو گروه (الف و ب) را داشته باشند، در صورتی که در مناقصه موضوع گروه (الف) شرکت نموده و برنده شود، حق شرکت در مناقصه گروه (ب)را نخواهند داشت و پاکت های پیشنهادی (اعم از انفرادی یا مشترک در گروه (ب) بازگشایی نشده و عینا عودت خواهد شد.

متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری 25 خرداد امسال اسناد دریافتی را تکمیل و در سایت فوق بارگذاری کنند.

این گزارش می افزاید، متقاضیان علاوه بر بارگذاری اسناد در سامانه مذکور، باید نسبت به ارسال اصل مدارک در پاکت مهر و موم شده به آدرس میدان فردوسی، خیبابان سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، طبقه یازدهم دبیرخانه کمیسیون معاملات اقدام کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب: 46497
 
مرجع : ایمیدرو